Sommerhus

Et sommerhus der er beliggende i et sommerhusområde, har en afgrænset beboelsespeiode. Fra oktober til marts må der ikke overnattes i ejendommen. Ved at opretholde sådanne regler sikres det at der er et marked for billigere sommerhuse, end andre huse, da efterspørgslen vil være mindre på huse man ikke kan anvende som helårsbolig.

Der skelnes mellem sommerhusområde, byzone eller landområde. Sommerhusområderne og landområderne er selvsagt de billigste områder at købe sommerhus.

Et sommerhus er altså et fritidshus som ikke anvendes som fast bolig, og af personer der har deres folkeregisteradresse andetsteds.